SGS

           Svenska Guppy Sällskapet  

 

 

 

 

Hem

Om Sällskapet

Guppy:

Odling & Hälsa

           Allmän skötsel

Odling i korthet 

 Sjukdomar        

Odlarintervjuer 

Odlingsvarianter

Utställnings info

Vildtyper

SGS Forum

Bilder

Medlemsbloggar

Björns blogg

Mickes blogg

Tommys blogg

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

www.guppys.se
___________________________________________________________________________________________  

Guppyodling i korthet

 

 

Av Mikael Norberg

En metod

1. Använd ett akvarium på 70-200 liter. Ett för stort akvarium blir svårgallrat.

2. Välj ut en typ av guppy och var noga med att ha ett bestämt mål.
3. Låt honorna föda fritt och yngel växa upp med sina föräldrar.

4. Gallra noggrannt vartefter det dyker upp med målet ej överensstämmande eller vanskapta guppy.

 

En annan metod

1. Välj noggrannt ut avelsdjur, honorna bör vara jungfruhonor.
2. Utfodra fiskarna rikligt och varierat under någon vecka innan de släpps ihop.
3. Släpp ihop lämpligen en till tre hanar med tre till fem honor.
4. Fortsätt utfodra, en väl utfodrad hona rör normalt inte sina egna yngel. I varje fall inte precis under födseln.
5. Se till att ha mycket växter i akvariet, gärna flytväxter.
6. När ynglen tidigast efter ca 23 dagar föds söker de sig mot ljuset och skyddas av flytväxterna.
7. Separera yngel och vuxna.
8. Föd upp ynglen på en varierad kost: torrfoder, artemia, frysta mygglarver, räkmix osv.
9. Håll vattnet rent genom täta och stora vattenbyten.
10. Efter ca tre veckor, gärna tidigare bör ynglen sorteras efter kön för att garantera jungfruhonor till nästa generationsskifte. Guppy har så kallad förrådsbefruktning vilket gör att en hona kan föda flera kullar yngel efter att ha blivit befruktad av en hane. Om det är av din sämsta hane kan det bli rätt så trist avkomma.
11. Gallra kontinuerligt bort de fiskar som inte växer bra, är krokiga eller fula.
12. Vid tre till fyra månaders ålder väljer du ut de bästa honorna och några vackra hanar som gärna får vara lite äldre kanske sju månader. Honor som inte befruktas relativt unga kan bli sterila. Hanar är inte riktigt utvecklade vid tre-fyra månaders ålder och kan ändra karaktär till det sämre, vid stigande ålder.
13. Hanarna föds upp till ca sju månaders ålder innan de används i aveln.

 

Samarbete

Båda metoderna eller en kombination används av odlare i Svenska guppysällskapet och det är en smaksak vilken man använder. Det går att på ett par år odla fram en egen typ av guppy, som du blir ensam om. Svårigheten med att odla guppy ligger inte i att få yngel utan snarare i att undvika för många yngel och utarmning av stammen på grund av inavel och förändring av färg och form till det sämre. Undvik inavel genom att dela med dig av dina fiskar till kompisar så att du kan få tillbaks likadana men obesläktade fiskar senare. Jag anser att ytterst få har möjlighet att odla guppy ensamt och att samarbete är ett viktigt verktyg i skapandet av vackra guppy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

___________________________________________________________________________________________
Här är några av Olles lyrstjärtsguppys från sent 90-tal.