SGS

           Svenska Guppy Sällskapet  

 

 

 

Hem

Om Sällskapet

Guppy:

Odling & Hälsa     

Odlingsvarianter      

Utställnings info  

Vildtyper

Vildguppy     

Endlers         

Namnhistoria

SGS Forum

Bilder

Medlemsbloggar

Björns blogg

Mickes blogg

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

www.guppys.se
___________________________________________________________________________________________  

Här kommer att presenteras information om Endlers guppy, tills vidare får ni hålla till godo med en gammal artikel.

 

 

Några erfarenheter av hybridisering av Endlers guppy

Av Giuseppe Caprioli, Dec 99

Har sedan våren 96 odlat en stam med Endlershybrider, med avsikt att erhålla så små djur som möjligt. Ursprunget är några jungfruhonor av en stam lyrguppy (från Mikael Norberg) som släpptes ner i ett akvarium med Endlers guppy. Jag ville då undersöka om Endlers var korsningsbar med den vanliga guppyn. Honorna blev gravida och med dessa yngel startade stammen, någon annan inblandning har sedan dess ej skett. Lyrguppystammen var sedan länge renodlad och att det skett en hybridisering framgick med säkerhet av att avkomman utseendemässigt var ett mellanting av båda sorterna, med tydliga kännetecken från var och en.

Några av hanarna från dessa yngel blev betydligt mindre än de andra, cirka halva storleken. Här föddes idén att odla "bakvänt", det vill säga tvärtemot det vanliga försöka få fram så små djur som möjligt. Jag behöll bara de små hanarna och har sedan dess ständigt gallrat bort de största djuren. Honorna har nu en snittstorlek på 18 mm; hanarna 13 mm.

Stammen består av mer än 100 djur. Att avkomman av Endlers och vanlig guppy ej är steril utan fortsätter att reproducera sig borde enligt genetiska regler betyda att det är samma art, trots ganska stora olikheter dem emellan vad gäller storlek, yngelantal och beteende. Avkommans utseende har varit praktiskt taget konstant sedan början, hade väntat mig en betydligt större spridning i andra och tredje generationerna.

Honorna föder två till fyra yngel, som är ordentligt stora. Detta i kombination med att honorna är små leder till att det inte blir några problem med uppätna yngel. Det hela gör odlingen mycket bekväm och man klarar sig med ett enda akvarium.

Hanarna liknar Endlers guppy ganska mycket, men den svarta randen som är ett karaktäristiskt kännetecken hos Endlers och som utgår från ögat har här hamnat betydligt längre nedåt och bakåt. De har orange dubbelsvärd (eller lyrstjärt) med svarta kanter, ganska mycket orange och lite vitt på den annars grönmetalliska kroppen samt mestadels vit ryggfena (ibland orange).

Man ser aldrig hanarna uppvakta honorna, de passar kanske på om natten eller när jag är borta, men det fungerar bevisligen, antalet växer...

Under de två första åren fick cirka 20 procent grundfärgen blond. Dessa gallrades ut innan de blev könsmogna och förekommer inte längre.

Hela stammen går i ett 150 litersakvarium, utan sand eller växter. Ett glest packat nät avsett att skydda bärbuskar, med maskor på 1,5 centimeter är enda inredningen. Stark belysning åstadkommer kraftig algtillväxt på nätet, som effektivt filtrerar och snabbt tar upp all näring i vattnet. Dessutom är nätet ett utmärkt skydd för ynglen och perfekt för fiskarna att gå runt och leta mat i. Det är ju inte direkt vackert och är nog inget man visar upp i vardagsrummet. Hos mig står det i garaget... I gengäld är det suveränt lättskött. Rengöring av akvariet är ytterst enkelt, bara att ta ut nätet och gnugga lite under rinnande vatten. Delvattenbyte sker ytterst sällan, i allmännhet räcker det att fylla på avdunstat vatten. Algerna verkar ha mycket större reningsförmåga än vanliga akvarieväxter. Akvariet luftas men har ingen filtrering.

Fiskarnas mat består nästan uteslutande av finfördelad mat från den dagliga mathållningen: kokta grönsaker, fisk, lite ägg. De gillar också finfördelad kattmat. Vanligt fiskfoder får de bara i undantagsfall. Omtyckt är också skrap från frusna fiskblock och krabbpinnar, liksom spagetti och ris.

 Könsfördelningen är ojämn, med cirka 70 procent honor, men det kanske beror på att temperaturen är låga 21-22 grader.

Stammen är ytterst härdig och frisk, totalt har bara två djur dött i förtid och endast ett par blivit missbildade. Den är dock inte alls så produktiv som den vanliga guppyn, ingen skulle komma på idén att kalla dem för "million fish". De föder bara några få yngel per gång. Det verkar som om bara en del honor föder men jag har ej undersökt detta närmare.

Det är en trevlig liten fisk som estetiskt säkert bäst kommer till sin rätt i miniatyrakvarier. Den är mycket vacker i påfallande belysning med sina metallglänsande färgskiftningar. Jag hoppas att inom några år, genom att ständigt gallra bort de största djuren, få fram hanar som fullvuxna understiger en centimeter.

Resultat augusti 2002:

 

Efter flera års odling av stammen är det bara att konstatera att det inte går att få ner storleken ytterligare, gränsen(för hanarna) blev 12-13 mm. Enstaka djur blev mindre, men var då inte friska och vitala, utan hade någon defekt och sorterades därför ut.

En annan effekt som blev tydlig efterhand var att färgintensiteten var beroende av storleken, större djur var mer intensivt färgade, speciellt de metallglänsande färgerna, de mindre blev färglösare.

Dessa faktorer gjorde att jag avslutade experimentodlingen i augusti 02.

 

 

 

En Endlerhybrid ägd och fotad av Björn Lundmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________