SGS

           Svenska Guppy Sällskapet  

 

Hem

Om Sällskapet

Guppy:

Odling & Hälsa     

Odlingsvarianter

Grundfärger

Täckfärger  

Genetik       

      Gentabeller

Ren Stam?  

Utställnings info

Vildtyper

SGS Forum

Bilder

Medlemsbloggar

Björns blogg

Mickes blogg

Tommys blogg

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.guppys.se
___________________________________________________________________________________________  

 

 Tabeller över arvsgången hos olika färggener hos guppy

 

Av Micke Norberg

Här följer några tabeller över olika färggener och deras arvsgång hos guppy. Tabellerna gör inga anspråk på att vara kompletta och slutgiltiga utan är tänkt att uppdateras vartefter nya gener poppar upp och gamla korsar över. Eftersom varje gen ser olika ut i kombination med andra samt för att hålla det hela enkelt finns inga bilder. Enklast är att bildgoogla respektive gen för att se genens uttryck i olika sammanhang, man kan också kika på grundfärgssidorna eller täckfärgssidorna.

 

GRUNDFÄRGER

Namn

Arvsgång

Kommentar

Albino (a)

 

 

 

Bild

Recessiv

Svart pigment kan inte bildas. Röd-rosa iris. Minst två olika albinotyper förekommer i Sverige. Kallas även Real Red Eyed Albino, RREA.

Asienblå (r2)

 

 

Recessiv/(dominant)

Heterozygota fiskar visar rött som ljusblått Bild. Homozygot begränsas starkt bildandet av gula och röda pigment.

Blond (b)

 

Bild

Recessiv

Förkrympta svarta pigment. Kallas ofta felaktigt guld(se grundfärg guld).

Europablå (r1)

Recessiv

Saknar röda och gula pigment på kroppen. Rött kan visas på stjärtfenan.

Hellblau (ljusblå) (r3)

Recessiv

Begränsar bildandet av röda pigment, medans gult är opåverkat.

Grå      

Bild

Dominant

Vildfärgad

Guld (g)

 

Bild

Recessiv

Svarta pigment är förstorade och samlade utmed fjällkanterna. Kallas brons i USA och tiger i Asien.

Lutino (l)

 

Bild

Recessiv

Bildandet av svarta pigment är begränsat. Mörkt vinröd iris. Kallas även Wine Red Eyed Albino, WREA

Pink (rosa)(p)

Bild

Recessiv

Visar oftast inte röda färger. Sägs hämma bildandet av bra trianglar.

 

TÄCKFÄRGER

Med x/(y) menas, normalt x-bunden men förekommer även som y-bunden. x eller y betyder, förekommer endast som x- respektive y-bunden, än så länge.  Gener/genkombinationer markerade med D(delta), ger tillsammans med dubbelsvärd eller lyra en solfjäder- triangel- slöj- eller fanstjärt. En del av täckfärgerna kan man se på vår täckfärgssida.

Namn

Arvsgång

Kommentar

American pink white

x/y

Vitt till vitrosa fält över övre delen av bakkroppen samt stjärtfenan. ~D?

Black endler bar

x/y

Det svarta bandet i framkroppen som kännetecknar de första p. wingei-importerna.

Blåsvart (rygg- och stjärtfena)

X

D

Filigran

x/y

Olika filigrangener täcker olika delar av kropp och fenor. Ibland används filigran som benämning för ett finare- och ormskinn ett grövre mönster, men det är i grunden samma sak.

Flavus

x/y

Gula fenor med svart stjärtfenskant och svart punkt i ryggfenan. En eller oftare två röda fläckar på bakkroppen. Honor lika men svagt färgade. D

Full red

x

Helröd. Många röda anlag finns.

Glass belly

Recessiv

Begränsar bildandet av iridophorer och leucophorer vilket ger en genomskinlig hud.

Grass

x/y

Små svarta punkter i rader på stjärtfenan. I grunden samma som mosaik. D

Grön

y

Metallisk grön färg i framkroppen.

Halvsvart

x/(y)

Svart bakkropp med svart eller olika starkt svartkantad stjärtfena. Homozygota honor svarta, hetorozygota honor rökfärgade. Kallas även: nigricaudatus II, Ni2 och tuxedo. D

Hypermelanin/midnight

Recessiv

Kompletterar moskvablå till moskvasvart. Ökar mängden svarta pigment. Ev. spelar flera gener in.

Ivory

Recessiv

D?

Japanblå

y/(x)

Ljusblå bakkropp. Kallas även Aquamarin.

Lazuli

Y

Blå framkropp

Leopard

X

Gul fena med svarta punkter. Samma som Flavus? D

Magenta

Dominant

Lilarosa något metallisk färg över kropp och fenor. Samverkar med/påverkar andra färger. Sägs vara svår att få till triangel.

Metallic

Y

Gulvit metallicfärg på framför allt framkroppen. Kallas även Platinum. Ursprungligt namn är Schimmelpfenning metall.

Metallic gold

X

Guldgul bakkropp

Metarika

Y

Kombination av färger på kroppen. Kan enkelt kombineras med x-bundna svärd eller D -gener.

Mbag

X/y

Humörbetingad mörk bakkropp. Kompletterar moskvablå till en helt bläckblå fisk. Mbag är förkortning för Moscow Blue Additional Gene.

Mosaik

x/y

Flerfärgad stjärtfena. D

Moskvablå

Y

Humörbetingad metalliskt svartblå framkropp. Kallas även Metallhead.

Nigricaudatus I

x

Svart stjärtfensrot och stjärtfena, röd punkt ovan gonopodiet. Homozygota honor: främre delen av stjärtfenan gul, heterozygota honor ofärgade. D

Se även Halvsvart.

Rubra

x?

Rosa-röd bakkropp

Röd (stjärt- ryggfena)

x

D

Röd neon

x/y

Röd framkropp. Kallas även Coral.

Saddleback

Dominant

Svart färg på övre halvan av bakkroppen. Även kallat halvtuxedo. Kallas även Half-tuxedo.

En liknande men könsbunden gen följer ibland Filigran.

Santa maria

y

Humörbetingat svart band utmed hela ryggen.

Störzbach

Recessiv

Vitt metalliskt skimmer över hela kroppen. Bildar tillsammans med filigran Micariff. Sägs vara svår att få till triangel.

Tigrinus

x/y

1-4 oftast 1-2 mörka lodräta band på bakkroppen. Mycket lik zebrinus

Wiener smaragd

y (mestadels)

Kombination av färger på kroppen, vanligen i kombination med dubbel- eller undersvärd. Innehåller förmodligen även x-bundna komponenter. Kan enkelt kombineras med x-bundna svärd eller D -gener(Old fasion).

Zebrinus

Dominant

2-5 oftast 3 mörka lodräta band på bakkroppen. Mycket lik Tigrinus.

 

NAMNGIVNA GENKOMBINATIONER

Namn

Genkombination

 

Blå neon

Röd färg + heterozygot asienblå

 

Flamenco dancer

Moskvablå + mbag + magenta + störzbach

 

Galaxy

Metallic + filigran

 

Micariff

Störzbach + filigran

 

Moskvasvart

Moskvablå + hypermelanin

 

Old fasion

Wiener smaragd + D(mosaik)

 

Panda

Moskablå + pink

 

Pingu

Halvsvart + pink

 

See thru

Albino + asienblå + glass belly

 

 

FENFORM AV IKGH-STANDARDTYP

En något förenklad förklaring till hur olika fenformer bildas. D är olika färggener som i kombination med svärdsgener behövs för att skapa de storfenade typerna.

Namn

Genkombination

 

Solfjäder

Lyra + D

 

Triangel

Dubbelsvärd + D

 

Slöjstjärt

? + D

 

Fanstjärt

Tät lyra + D

 

Dubbelsvärd

DS

Flera DS-gener finns. x/y

Översvärd

ÖS

Flera ÖS-gener finns. x/y

Undersvärd

US

Flera US-gener finns. x/y

Lyra

Lyra

Metallicvarianten  y-bunden.

Spade

D och lyra eller möjligen

Kal , Sup,  D och lyra

Fler möjligheter finns förmodligen. Se även spjut.

Spjut

Kal , Sup,  D och lyra

Kal förlänger fenorna, Sup begränsar förlängningen i varierande grad, D färgsätter och samverkar med lyran som även den begränsas av Sup.

 

Analfenan kan hos hanar få en korkskruvsliknande förlängning.  Även fiskar med enbart förlängd ryggfena (Elongated dorsal, Hi-fin) förekommer.

Rundstjärt

-

För att färgsätta fenan krävs en D-gen.

Nålstjärt

Nål(x)? + D

 Mycket svårt eller omöjligt att odla rent?

 

KROPPS- OCH FENFÖRÄNDRINGAR

Namn

Arvsgång

Kommentar

Abnormis

Recessiv

Förkortad bakkropp

Ballong

Recessiv?

Förkortad kropp (och bakkropp)

Berliner

 Kal(dominant) och +Sup(recessiv)

Kal(kalymna) förlänger samtliga fenor om fisken samtidigt är homozygot för +Sup. Se suppressor. Hanar med förlängt gonopodium blir i praktiken infertila. Kallas även Swallow.

Giessener

Dominant

Fenor strålformigt förlängda. Stjärtfenan i mindre grad eller inte alls påverkad. Hanar med förlängt gonopodium blir i praktiken infertila. Kallas även Ribbon.

Merah

Dominant

Förhindrar något slumpmässigt(?) bildandet av hud mellan fenstrålar och även bildandet av hela fenstrålar, typ. Kallas även crowntail.

Suppressor

Sup(dominant, men förmodligen inte fullständigt)

+Sup(recessiv)

Sup begränsar i (olika grad) förlängningen av fenor och fenstrålar som Berliner-anlaget orsakar.

 

+Sup är en ”avstängd”  suppressor-gen och möjliggör full fenförlängning hos berliner.

 

Fler suppressorgener som begränsar fenförlängninar finns. Tex. kan vildguppy ha mycket korta dubbelsvärd som vid korsning med andra stammar visas i full längd. Vidare kan fenotypiska översvärd vara genotypiska dubbelsvärd med suppressorgener som håller tillbaks bildandet av det undre svärdet.

 

 

___________________________________________________________________________________________