SGS

           Svenska Guppy Sällskapet  

 

 

 

Hem

Om Sällskapet

Guppy:

Odling & Hälsa     

Odlingsvarianter      

Utställnings info  

Vildtyper

Vildguppys   

Endlers         

Namnhistoria

SGS Forum

Bilder

Medlemsbloggar

Björns blogg

Mickes blogg

Tommys blogg

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.guppys.se
___________________________________________________________________________________________  

En lång namnhistoria om en liten fisk

 

 av Helmut Pinter

Att en känd akvariefisk byter vetenskapligt namn är inte ovanligt för oss akvarister. Ingen annan fisk har väl varit så utsatt för namnbyten som guppy. Även om det sedan visade det sig att det första vetenskapliga namnet som fisken åsattes var helt korrekt. Men vi skall ta hela historien från början.

 

Vill man hitta guppyns födelsebevis som vetenskapligt beskriven art får man gå till "Kungliga Preussiska Vetenskapsakademins protokoll den 9 juni 1859". I detta protokoll hittar man en första beskrivning av guppyn som art. 

Förhistorien var den att akademins muséum hade erhållit en fisksändning från Venezuela. För bearbetning av denna fiskimport svarade muséets kustos eller intendent Wilhelm C H Peters, som lämnade en orginalbeskrivning i protokollet. I dag kan denna orginalbeskrivning förefalla mycket torftig. Den uppfyller emellertid alla viktiga krav som ställs på en orginalbeskrivning, även med dagens kriterier. Den innehöll de nödvändiga måttuppgifterna samt uppgifter om djurets förekomstlokaliteter (terra typica). Den omnämnda orginaltexten ser ut så här:

 

"9. juni 1859 sammanträdde hela akademin. Herr W Peters presenterade en ny, av herr Jager en ny art av Leptocephalus som fångats i atlantiska havet. Han kompletterade sedan sin redogörelse med uppgifter över några andra vid muséet undersökta fiskar.

Nr. 6 Poecilia Reticulata n. sp. (n. sp, står för ny species det vill säga ny art).

Gröngul med svart nätteckning vars maskor ligger parallelt med fjällens ränder, vid buken silvrigt. Fjällen ligger i 7 längs och 27 tvärränder; trots att några av fjällen verkar genomborrade, syns ingen tydlig sidolinje. Total-längden 39 , höjd 9, huvudets längd 7 mm. D. 8, A 10. Caracas; i Guayre-floden, Samlade av Gollner. Uppgifterna D. 8 och A 10. syftar till antalet fenstrålar i Dorsale (ryggfena) och Anale (analfena).

 

Därmed kan vi fastslå guppyns födelsedag som vetenskaplig beskriven art till den 9 juni 1859.

Som framgår av beskrivningen hade Peters bara tillgång till honor detta måste hållas i minnet om man vill förstå det namnvirrvarr som denna lilla fisk skulle ställa till i nomenklaturen.

Redan två år senare fick naturhistoriska muséet i Turin (Italien) konserverade guppy från ön Barbados och muséetsintedent Filippo de Filippi upptäckte att hanarnas gonopodium inte överensstämde med samma organ hos arterna i släktet Poecilia. Utgående från detta ställde han för guppyn upp ett nytt släkte "Lebistes" och gav den av honom beskrivna arten namnet Lebistes poecilioides.

 

Nästa station på Guppyns namnirrfärd genom den zoologiska systematiken blev British Muséum i London. Föreståndaren för dess ichtyologiska avdelning Albert Gµnther hade nämligen 1866 erhållit ett antal guppys från Trinidad av en för muséet arbetande geolog och växtsamlare, Robert John Lechmere Guppy. Günther kom aldrig underfund med att de fiskar han erhållit från Trinidad som art var indentiska med den fisk som såväl Peters som även de Filippi redan hade beskrivit. Även han beskrev guppyn som en ny art och uppkallade den efter den man som han trodde hade upptäckt den. Han kallade sin "nya art" för Girardinus Guppii. Med detta namn gjorde guppyn sitt inträde i akvariehobbyn. Som ett kuriosum kan tilläggas att även en senare föreståndare av ichtyologiska avdelningen vid British muséum ökade ut (troligen genom felstavning) guppyns register av vetenskapliga namn. Tate Regan kallade den i katalogen för British muséum från 1913 Girardinus Guppyi.

 

Även en annan av den tidens stora ichtyologer C H Eigenmann undersökte 1907 guppyn närmare. Han tyckte att guppyn på grund av sitt relativt korta gonopodium inte hörde hemma i släktet Poecilia (respektive Lebistes) och ställde upp ett nytt släkte för den nämligen Acanthophalecus.

 

Det kan anses som systomatiskt att den person som slutligen fick någon ordning på namnvirrvarret inte var någon vetenskapsman av facket utan hellre något av vad man i dag skulle kalla för en akvarist.

Kapten J A M Vipan arbetade tidvis som samlare för British muséum, men var ingen muséifackman. I motsats till sina lärda uppdragsgivare, som för det mesta gjorde sina observationer av fisklik som låg i sprit och formalin, observerade han sin fiskar levande i akvarier.

 

I de protokoll som fördes vid det Zoologiska Soc. , London finns ett mycket intressant brev från kapten Vipan . Detta lyder i översättning som följer:

"Poecilia poecilioides förekommer på ön Barbados i otroliga mängder. Dessa fiskar är moskitons huvudfiende och därför är Barbados praktiskt taget fri från malaria! På ön Trinidad däremot har malarian aldrig försvunnit helt. Där före-kommer en liknande fisk som äter moskitolarver, "Girardinus Guppyi" men den är inte alls lika vanligt förekommande som Poecilia poecilioides på Barbados då det på Trinidad även finns många fiendefiskar i sötvatten. På de venezoelanska fastlandet där malaria är endemiskt finns ytterligare en liten ungfödande fisk "Poelcilia reticulates"men där är antalet andra sötvattenfiskar så stort att den inte kan föröka sig i den snabba takten som skulle vara nödvändigt för att effektivt bekämpa malariamyggan"

Avgörande för oss guppyvänner är dock en annan observation med vilken Vipan avslutar sin rapport:

 

"Jag har alla dessa tre arter och håller dem i akvarier. Därvid har jag upptäckt att de mycket lätt korsar sig med varandra och att avkomman av dessa korsningar är fertila. Jag är säker på att alla dessa fiskar trots sina olika namn tillhör samma art!"

 

Vipans observation har senare bekräftats av undersökningar som Tate Regan genomförde vid British muséum i London. Han kom fram till att, på grund av strukturen av dessa fiskars kopulationsorgan alla använda namn bara kunde betraktas som synonymer till den av Peters 1859 för första gången giltig beskrivna arten.

 

På grund av den från Poecilia något avvikande gonopodiumformen (vars taxonomiska betydelse hade övervärderats) behölls länge det av Filippi använda släktnamnet "Lebistes". Först i den revision som genomfördes av Rosen 6 Bailay 1963 fördes en hel rad av dittils som egna släkten förda fiskar (bl a Mollinesia, Limia och Lebistes) ihop till ett enda släkte Poecilia. Ett av detta släktes 32 arter är våran guppy "Poecilia reticulata" Peters 1859.

Uppgifterna har tagits ur:


Kurt Jacobs "Die Lebendgebärenden Fische der Süsswasser"
Dr Hans - Günter Petzold "Der Guppy"

___________________________________________________________________________________________