SGS

           Svenska Guppy Sällskapet  

 

 

Hem

Om Sällskapet

Guppy:

Odling & Hälsa     

Odlingsvarianter      

Utställnings info

Tävlingskalendern

Tävlingsstandard  

Vildtyper

SGS Forum

Bilder

Medlemsbloggar

Björns blogg

Mickes blogg

Tommys blogg

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.guppys.se
___________________________________________________________________________________________  

IKGH internationell standard för guppy 2009

 

På  Europeiska guppyutställningar  bedöms guppy efter en gemensam standard. 

IHS Tävlingsstandard.pdf. 2004

(det har tagits fram en ny tävlingsstandard 2009, men då den innehåller endast smärre förändringar vilka endast gäller hur en utställning ska ske, har vi inte prioterat arbetet med att uppdatera standarden)

 

 

Här följer en översikt på de tolv standardklasserna man kan tävla i

 

1 Solfjäderstjärt

 

1. Stjärtfenan har formen av en långsträckt triangel med en vinkel av 45 grader närmast kroppen.
2. Dess ideallängd uppgår till 10/10 av kroppslängden.
3. Begränsningarna är raka, övergångarna kan vara lätt avrundade.
4. Ryggfenan är slank, stiger i början brant och når med sin spets till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.

 

2 Triangelstjärt

 

1. Stjärtfenan har formen av en triangel med en vinkel av 70 grader närmast kroppen.
2. Dess längd sträcker sig till 8/10 av kroppslängden.
3. Begränsningarna är raka, övergångarna kan vara lätt avrundade.
4. Ryggfenan stiger först brant, är bred och når till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan

 

3 Slöjstjärt

 

 

1. Stjärtfenans övre och undre kan bildar en kurva, på ett sådant sätt att fenans största bredd uppstår vid 3/4 av längden.
2. Den bakre begränsningen är konkav, dess längd uppgår till 8/10 av kroppslängden, den får dock inte underskrida 5/10.
3. Fenbredden uppgår till 3/4 av längden.
4. Ryggfenan når med ett avrundat slut till första tredjedelen av stjärtfenan.

 

4 Fanstjärt

 

 

1. Stjärtfenan har formen av en rekrangel, vars längd uppgår till 8/10 av kroppslängden.
2. Fenbredden uppgår till 4/10 av kroppslängden.
3. Fenans början är avrundad.
4. Minsta längden är 6/10 av kroppslängden, minsta bredden är lika med största kroppshöjden.
5. Ryggfenan är spetsig och når till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.

 

5 Dubbelsvärd

 

1. Stjärtfenan har en oval grundform med svärdformade förlängningar av de undre och övre fenstrålarna.
2. Svärdens längd motsvarar kroppslängden.
3. Ytterkanterna bildar en vinkel av 30 grader.
4. Fendelen mellan svärden överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.
5. Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till första tredjedelen av stjärtfenan.

 

6 Översvärd

 

 

1. Stjärtfenan har en oval grundform med en svärdformad förlängning av de övre fenstrålarna.
2. Svärdets längd motsvarar kroppslängden och bildar en vinkel av 15 grader mellan sin undre kant och kroppsaxeln eller är parallell med denna.
3. Den ovala grundformen överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.
4. Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

 

7 Undersvärd

 

 

1. Stjärtfenan har en oval grundform med en svärdformad förlängning av de undre fenstrålarna.
2. Svärdets längd motsvarar kroppslängden och bildar en vinkel av 15 grader mellan sin undre kant och kroppsaxeln.
3. Den ovala grundformen överskrider inte 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.
4. Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till första tredjedelen av stjärtfenan.

 

8 Lyrstjärt

 

1. Stjärtfenan har nära nog formen av en lyra.
2. Stjärtfenans grundform är rund och får ej överskrida 4/10 avkroppslängden.
3. De yttre fenstrålarna når med tydligt utåt böjda spetsar en längd som är 8/10 av kroppslängden.
4. Ryggfenan stiger först brant uppåt och når med en något uppåtböjd spets fram till slutet av stjärtfenans första tredjedelen.

 

9 Spadstjärt

 

1. Stjärtfenan liknar till sin form en gruvarbetarspade.
2. Övre och undre fenbegränsningarna som i början tydligt höjer sig från kroppen, är parallella.
3. Dess längd motsvarar halva kroppslängden, höjden uppnår 8/10 av fenlängden.
4. Ryggfenan är spetsig och avslutas mellan stjärtroten
och slutet av stjärtfenans första tredjedel.

 

10 Spjutstjärt

 

1. Stjärtfenans form liknar en spjutspets.
2. Dess längd är 8/10 av kroppslängden, höjden är 6/10 av stjärtfenans längd.
3. Ryggfenan stiger först brant och når med en uppåtriktad spets till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

 

11 Rundstjärt

 

1. Stjärtfenan är cirkelrund och diametern uppgår till 5/10 av kroppslängden.
2. Ryggfenan når avrundad till stjärtfensroten.

 

12 Nålstjärt

 

1. Stjärtfenan är cirkelrund, dess längd är 4/10 av kroppslängden. Den mittersta fenstrålen är nålformigt förlängd. Fenans sammanlagda längd motsvarar kroppslängden.
2. Ryggfenan är slank, stiger brant och når med spetsen till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan.


 

 

På en utställning färgkodar man fiskarna enligt följande system (klicka här)

 

 

 

 

 

 

IHS Tävlingsstandard.pdf. 2004

 

 

 

 

SGS © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

___________________________________________________________________________________________